English Norsk

utfør søk
Fakta  Petroleumsbransjen i Norge   Aktuelle nettsider
Rammeverk
Organisering
Achilles-kvalifisering
PIAF
Aktuelle nettsider

Aktuelle nettsider


Statoil

Norske Shell

BP Norge

Gaz de France

PetoroGassco

Gassnova

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets samleside om fusjonen mellom Statoil og Hydro

Oljedirektoratet

Norsk OljemuseumOffshore.no

Oilinfo.no

Oilport.net

Petromagasinet.no

Aftenbladet EnergiAchilles 
 - felles kvalifikasjonsordning for offshoreindustrien

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

INTSOK - the Norwegian Oil and Gas Partners
 - INTSOKs objective is to work with companies throughout the industry to expand the business activities in the international oil and gas markets on the basis of the industry"s leading edge experience, technology and expertise.

Norsk Industri 
 - sammenslåing mellom de to store industriforeningene i NHO; Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og Prosessindustriens Landsforening (PIL).

NPF - Norsk Petroleumsforening
 - medlemsorganisasjon for folk med interesse for norsk petroleumsvirksomhet

OLF - Oljeindustriens Landsforening
 - interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. OLF er en landsforening i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon

SIVA
SIVA er en nasjonal aktør som skaper sterke verdiskapingsmiljø i distriktene gjennom å etablere og forbedre nasjonal infrastruktur for nyskaping og innovasjon.
SIVA mobiliserer lokale og regionale aktører i et "private-public partnership".

Sist endret 17.07.2012
<< Tilbake